Βασικές  Δεξιότητες για τους Εκπαιδευτές της ΣΕΕΚ (Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στην Ευρώπη

Το έργο Erasmus ESCoT (Σεπ. 2016 έως Ιουν. 2019) στοχεύει στην υποστήριξη Νέων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Ευρώπης, μέσα από την οικοδόμηση κρίσιμων Εκπαιδευτικών ικανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προκειμένου να αναπτυχθούν σημαντικές δεξιότητες εκπαιδευτών ενηλίκων σε νέους εκπαιδευτές, το Έργο επέλεξε τη χρήση μεθόδων ψηφιακής μάθησης, καθώς και εργαλείων διαχείρισης και αξιολόγησης δεξιοτήτων, σε 8 βασικούς άξονες – θεματικές ενότητες.

Βασικές περιοχές δεξιοτήτων Νέων Εκπαιδευτών Ενηλίκων :

 1. Υποστήριξη κινήτρων και δέσμευσης στην Κατάρτιση
 2. Διαχείριση και υποστήριξη της Δυναμικής των Ομάδων
 3. Πρόληψη και διαχείριση Στάσεων και Συμπεριφορών
 4. Λαμβάνοντας υπόψη κάθε Καταρτιζόμενο / η
 5. Προετοιμασία και Οργάνωση Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 6. Υποστήριξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων – Τεχνικές Κατάρτισης
 7. Διαδικασίες Αξιολόγησης
 8. Προσαρμογή και αναπροσαρμογή της Κατάρτισης στις ανάγκες της Ομάδας

 

Σενάρια Τηλεκατάρτισης (e-Learning)

Οι εταίροι του Έργου, αναπτύσσουν το περιεχόμενο των 8 βασικών περιοχών δεξιοτήτων Εκπαίδευσης Νέων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, δημιουργώντας το υπόβαθρο για την ανάπτυξη και παρουσίαση e-Learning σεναρίων που αναδεικνύουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκπαιδευτών που βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις, οι οποίες επισημάνθηκαν κατά την διαδικασία παρατήρησης 156 επιλεγμένων εκπαιδευτών ενηλίκων από τις 4 χώρες των Εταίρων (Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία και Ελλάδα) που συμμετέχουν στο Έργο, εν ώρα διδασκαλίας.

Η διαδικασία της παρατήρησης πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2017 (40 εκπαιδευτές από κάθε μία Χώρα) μετά από κατάλληλη προετοιμασία της Ομάδας Έργου και περιλάμβανε :

 • Επιλογή εκπαιδευτών από διαφορετικά περιβάλλοντα και θεματικά πεδία
 • Παρατηρήσεις με την χρήση παραμέτρων που διευκολύνουν στην ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών
 • Συνεντεύξεις με τους Εκπαιδευτές για τις γνώσεις και μεθόδους που χρησιμοποιούν σε διαφορετικές καταστάσεις και περιβάλλοντα Εκπαίδευσης.

 

Στη συνέχεια οργανώθηκε θεματικό εργαστήριο με την συμμετοχή όλων των εταίρων της Ομάδας  Έργου στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 2017),  στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πληροφοριών και παρατηρήσεων που κατέληξε σε Διακρατική σύνθεση αξιολογημένων πρακτικών και δημιουργήθηκε η δεξαμενή του περιεχομένου των e-Learning σεναρίων.

Ορόσημα του Έργου
 • Νοε. 2016
  Εναρκτήριο Σεμινάριο Udine – Ιταλία
 • Ιαν. 2017
  Διακρατική συνεργασία Rennes – Γαλλία
 • Σεπ. 2017
  Διακρατική συνεργασία Αθήνα – Ελλάδα
 • Ιαν. 2018
  Διακρατικό Σεμινάριο Udine – Ιταλία
 • Μαρ. 2018
  Διακρατικό Σεμινάριο Linz – Αυστρία
 • Σεπ. 2018
  Συνέδριο και Διακρατική συνάντηση Αθήνα – Ελλάδα
 • Ιαν. 2019
  Συνέδριο και Διακρατική συνάντηση στην Αυστρία
 • Απρ. 2019
  Συνέδριο και Διακρατική συνάντηση στην Ιταλία
 • Ιουν. 2019
  Συνέδριο και Διακρατική συνάντηση στην Γαλλία
Τελικά Προϊόντα
 • Σεπ.-Οκτ. 2018
  Σύνολο ενοτήτων e-Learning περιεχομένου
 • Φεβ. 2019
  Διδασκαλία δεξιοτήτων αξιολόγησης και διαχείρισης εργαλείων
 • Απρ. 2019
  Οδηγός καλών Πρακτικών ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του Έργου
Newsletters

Κατεβάστε το newsletter πατώντας εδώ