Ανοιχτή επιστολή για όσους ήρθαν ή θα έρθουν μαζί μας, στο πρόγραμμα                            «Επιταγή εισόδου στην αγορά…
Ξεκινά μέσα στον Μάρτιο του 2013 η Τηλεκατάρτιση 120 επιλεγέντων νέων ανέργων στη χρήση Η/Υ με πιστοποίηση, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου συμβατικής (30 ώρες) και ασύγχρονης (τηλε)κατάρτισης (70 ώρες)…
Ολοκληρώνονται με επιτυχία οι εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του πιστοποιητικού “Infocert basic” & “Infocert basic skills” (τεσσάρων & πέντε ενοτήτων αντίστοιχα) σε 260 άνεργους που καταρτίσθηκαν στη χρήση Η/Υ,…
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο α΄κύκλος προγραμμάτων χρήσης Η/Υ (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012) ανέργων δικαιούχων επιταγής κατάρτισης (Voucher). Στα προγράμματα συμμετείχαν περίπου 180 άνεργοι, που μετά το τέλος της κατάρτισής τους,…