20/2/2013

Ανακοίνωση 1η

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο α΄κύκλος προγραμμάτων χρήσης Η/Υ (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012) ανέργων δικαιούχων επιταγής κατάρτισης (Voucher).

Στα προγράμματα συμμετείχαν περίπου 180 άνεργοι, που μετά το τέλος της κατάρτισής τους,  συμμετείχαν επίσης σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, με το πρότυπο πιστοποίησης INFOCERT και με την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ. Το μέσο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις για τη λήψη του πιστοποιητικού InfocertIntegration skills(έξι ενοτήτων) ήταν 70%, πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο επιτυχίας στις εξετάσεις που διεξήχθησαν πανελλαδικά (≈ 30%).

Η συνταγή της επιτυχίας των καταρτιζομένων μας, στηρίχθηκε και πάλι στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, μαζί με την κινητοποίηση και ενεργοποίησή τους, για την επίτευξη σημαντικών ατομικών στόχων τους.

Με εταιρική κουλτούρα την Ποιότητα στους μικρούς και στους μεγάλους στόχους μας, προχωράμε τώρα στο β’ κύκλο υλοποίησης προγραμμάτων χρήσης Η/Υ, ανέργων δικαιούχων επιταγής κατάρτισης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας εμπιστευθούν!