20/2/2013

Ανακοίνωση 2η

Ολοκληρώνονται με επιτυχία οι εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του πιστοποιητικού Infocert basic & Infocert basic skills” (τεσσάρων & πέντε ενοτήτων αντίστοιχα) σε 260 άνεργους που καταρτίσθηκαν στη χρήση Η/Υ, (Οκτώβριος 2012 – Ιανουάριος 2013) σε Αθήνα, Γιάννενα και Ρέθυμνο. Το μέσο ποσοστό επιτυχίας τους στις εξετάσεις, έφτασε το 68%. Η πλειοψηφία των πιστοποιηθέντων εξετάστηκε στο office 2010, ενώ σημαντικό μέρος αυτών στο office 2003.