Αρχική Η Εταιρια

Η Εταιρία

Η INTEGRATION Α.Ε. είναι ιδιωτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Λειτουργεί από το 1994 και είναι πιστοποιημένο ΚΕΚ Εθνικής εμβέλειας από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ).

Καθ' όλο το διάστημα της λειτουργίας της, επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων, μεθοδολογιών και προϊόντων, στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και πιστοποίησης προσόντων, στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πελάτες της είναι το ελληνικό δημόσιο, οι καταρτιζόμενοι άνεργοι και εργαζόμενοι των προγραμμάτων της και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από 600 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 4.200.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, που παρασχέθηκαν σε 12.000 άτομα.

Γνώμονας για την ανάπτυξη και την παροχή των υπηρεσιών της INTEGRATION KEK A.E., είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στους καταρτιζόμενους της και προστιθέμενης αξίας για κάθε υλοποιούμενο έργο, μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων, για τη δια βίου μάθηση και την οικοδόμηση επαγγελματικών προσόντων.

Η φιλοσοφία οργάνωσης, λειτουργίας και στόχευσης της εταιρείας μας είναι πελατοκεντρική και διαπνέεται από τις επιλογές ολοκληρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών μας.

Η INTEGRATION Α.Ε. είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών ΚΕΚ (ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ), στον οποίο έχει ενεργή δράση και παρουσία, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Ως μέλος του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ, καθώς και επαγγελματικών κοινοπραξιών και θεματικών δικτύων, η εταιρία έχει έντονη παρουσία στο χώρο και έχει υπάρξει συχνά βασικός εισηγητής για νέα συστήματα στη δια βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων, όπως πρόσφατα, σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων για τη χρήση voucher στην κατάρτιση.

Με περισσότερα από δεκαπέντε συναπτά έτη λειτουργίας και ανάπτυξης, η INTEGRATION Α.Ε. είναι σήμερα όχι μόνον ένας από τους πλέον έμπειρους και αξιόπιστους πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και σημαντικός αρωγός προς κρατικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς για την προώθηση των θεμάτων ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, στη χώρα μας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ – ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να συμβάλλουμε στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων μας, και μέσω αυτής, στην προσωπική και επαγγελματική τους ευημερία.

Να προσφέρουμε στις εταιρείες –πελάτες μας εξειδικευμένες λύσεις ανάπτυξης και προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού τους και να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική τους αναδιάρθρωση και στην ισχυροποίηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Να πρωτοπορούμε, προωθώντας και υποστηρίζοντας την εφαρμογή στη χώρα μας καινοτομικών συστημάτων και ευρωπαϊκών προτύπων, στην κατεύθυνση ανάπτυξης της απασχολησιμότητας ανέργων και εργαζομένων.

Όραμά μας είναι να καθιερωθούμε ως η πρώτη επιλογή πιστοποιημένου παρόχου επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων, σε πελάτες (κρατικούς – ιδιωτικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα) των Περιφερειών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Αρχική Η Εταιρια