Αρχική

Ανοιχτά Προγράμματα - Σεμινάρια

 

Το ΚΕΚ INTEGRATION υλοποιεί προγράμματα για 3 κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, για άνεργους και εργαζόμενους μηχανικούς, στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

Στα παραπάνω προγράμματα περιλαμβάνονται κύρια μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής

Για κάθε κατηγορία Ενεργειακών Επιθεωρητών, παρέχονται προγράμματα εισαγωγικών μαθημάτων προαιρετικής επιλογής όπως:

  • Εισαγωγικά μαθήματα Επιθεωρητών Κτηρίων. Διάρκεια 28 ώρες.
  • Εισαγωγικά μαθήματα Επιθεωρητών Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης. Διάρκεια 30 ώρες.
  • Εισαγωγικά μαθήματα Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού. Διάρκεια 30 ώρες.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου που θα δοθεί, θα χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονική αίτηση για τις εξετασεις στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr.

Τα προγράμματα υλοποιούνται κατόπιν προγραμματισμού στις εγκαταστάσεις της INTEGRATION KEK

  • σε Αθήνα: Λ. Βουλιαγμένης 223 ΔΑΦΝΗ (σταθμός ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ)
  • σε Ιωάννινα: Νικοπόλεως 59 - 61
  • σε Ρέθυμνο: Ατσιπόπουλο

Ώρες μαθημάτων: 17:00 – 21:00 καθημερινά.

Περίοδος υλοποίησης:

  1. Μάρτιος – Απρίλιος 2012
  2. Μάιος – Ιούλιος 2012
  3. Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2012
Αρχική