Πιστοποιήσεις

 certification logo

Η INTEGRATION ΚΕΚ, αναγνωρίζοντας από νωρίς την αναγκαιότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελεί ένα από τους πρώτους εκπαιδευτικούς φορείς που ανέπτυξαν συνεργασία με αναγνωρισμένους εθνικούς και διεθνείς φορείς πιστοποίησης προσόντων, για την παροχή υπηρεσιών εξεταστικού κέντρου και πιστοποιήσεων. Έτσι, για πρώτη φορά το 2000, η εταιρεία πιστοποιήθηκε από φορέα του εξωτερικού, ως εκπαιδευτικό και εξεταστικό Κέντρο για την Πιστοποίηση ικανοτήτων διαχείρισης συστημάτων HACCP.

Οι υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων της INTEGRATION ΚΕΚ είναι ποικίλλες και αφορούν:

  • Συνεργασία με την Infocert, για την πιστοποίηση βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ με βάση το πιστοποιητικό Infocert.
  • την SYLVAN PROMETRIC, για την πιστοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων (advanced skills) στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  • το FITR (Food Industry Training Reading), επιστημονικό φορέα του Reading University U.K., ως εκπαιδευτικό, εξεταστικό και πιστοποιητικό κέντρο στην ανάπτυξη συστημάτων HACCP – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  • το British Safety Council, το οποίο αντιπροσωπεύσει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την πιστοποίηση δεξιοτήτων Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας.