Αρχική Υπηρεσιες & Δραστηριοτητες Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η συμμετοχή της INTEGRATION ΚΕΚ σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνιστά παράλληλη δραστηριότητα που αναπτύσσει ισχυρή συνέργεια με τις βασικές δραστηριότητες στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της πιστοποίησης προσόντων.

Μέσω της συμμετοχής σε κοινοτικές δράσεις διακρατικής ή εθνικής συνεργασίας η εταιρεία επιδιώκει τη δημιουργία ευκαιριών για: α) εφαρμοσμένη έρευνα, β) ανάπτυξη καινοτομίας γ) ανάπτυξη επαγγελματικών δικτύων και δικτύων εμπειρογνωμόνων, δ) ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σε θέματα διά βίου μάθησης, εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής, υποστήριξης της απασχόλησης και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας.

Η INTEGRATION ΚΕΚ έχει υπάρξει στενός συνεργάτης περισσότερων από 80 οργανισμών από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στους οποίους περιλαμβάνονται Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Περιφερειακές Αρχές, Εργοδοτικές Ενώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις, Ενώσεις και Σωματεία Εργαζομένων, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.

Αποτέλεσμα των παραπάνω συνεργασιών, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών, όπως ο Οδηγός επαγγελματικής συμβουλευτικής με διαδρομές ανάπτυξης προσόντων για συγκεκριμένες ειδικότητες και το Σύστημα mentoring για την εργασιακή ένταξη και ανέλιξη γυναικών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, μπορείτε να κάνετε κλικ στους τίτλους των έργων.