Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

2017
Αθήνα

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων με δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ και τη νέα υγειονομική νομοθεσία ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/96967/2012. Η υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων καθιερώνεται με την Υ.Α. 14708/2007 του ΥΠΑΝ-ΦΕΚ 1616/17-8-07, ΚΥΑ487/2000. Η κατάρτιση έχει διάρκεια 10 ώρες και ακολουθείται από εξατάσεις για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τον ΕΦΕΤ. Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια ισχύος 5 χρόνια. Οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται να καταρτιθούν, είναι αυτές που σχετίζονται με την παραγωγή,  επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διακίνηση τροφίμων, με το λιανικό εμπόριο, την μαζική εστίαση και την ζαχαροπλαστική. Οι όροι και οι προυποθέσεις της κατάρτισης και των εξετάσεων για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, καθορίζεται από την οικεία εγκύκλιο του ΕΦΕΤ.