Αρχική Υπηρεσιες & Δραστηριοτητες Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα

Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα

Προγράμματα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης του Προσωπικού που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Το έργο υλοποιήθηκε από Ένωση Εταιρειών στην οποία συμμετείχε η INTEGRATION ΚΕΚ με ποσοστό συμμετοχής 40%. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση…

Κατάρτιση σε Προηγμένες Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην περιοχή 1: Περιφέρεια Αττικής

Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 6/2009 – 11/2009 για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α) από Ένωση Εταιρειών , στην οποία η INTEGRATION ΚΕΚ συμμετείχε με ποσοστό 20%. Αντικείμενο του…

Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Τ.Π.Ε. – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Περιφέρειες ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ, την περίοδο 2/2008 – 6/2009, από Ένωση Εταιρειών στην…

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Σχεδίαση Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού και Επιμορφωτικού Υλικού και Υλοποίηση Επιμορφωτικών προγραμμάτων

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» Φορέας Ανάθεσης: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 9/2008 – 12/2008 από Ένωση Εταιρειών, στην οποία…

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ και εκπαιδευτικών λογισμικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 10/2008 – 12/2008, από Ένωση Εταιρειών, στην οποία η INTEGRATION ΚΕΚ συμμετείχε με…

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών των σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ο.Τ.Ε.Κ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) την περίοδο 01/2008 – 04/2008 και η INTEGRATION…

INTERREG III: Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδας – Αλβανίας

  Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Δημόσια Νοσοκομεία, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Περιελάμβανε, σχεδιασμό και υλοποίηση πέντε προγραμμάτων κατάρτισης, Ελλήνων και Αλβανών εργαζομένων σε Δημόσια…

INTERREG III: Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Βασιλικών, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Περιελάμβανε, σχεδιασμό και υλοποίηση πέντε προγραμμάτων κατάρτισης Ελλήνων ανέργων και ανέργων από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.…

Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Μεθόδους Διδασκαλίας στα Τ.Ε.Ε. του ΟΑΕΔ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΟΑΕΔ.  Το έργο υλοποιήθηκε από την Κοινοπραξία εταιριών ΔΕΕΣΙΝ στην οποία η INTEGRATION ΚΕΚ συμμετείχε με ποσοστό 25%. Στο πλαίσιο του έργου: σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις διερεύνησης…
Αρχική Υπηρεσιες & Δραστηριοτητες Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα